Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība , Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr. 40003134620,mob.25505448

Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība

govis2

Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība (LŠDZAS) dibināta 1993.gadā ar mērķi nodrošināt ciltsdarba pakalpojumus visām personām, kuras vēlas nodarboties ar šķirnes dzīvnieku audzēšanu, izkopšanu, un pavairošanu.  2001.gadā LŠDZAS piešķirts organizācijas statuss, kas ļauj pildīt ar ciltsdarbu saistītus valsts pārvaldes uzdevumus.

Šobrīd nodrošinam darbību četrās ciltsdarba programmās:

 • Ciltsdarba programma sarkano šķirņu govju selekcijā
 • Latvijas Holšteinas šķirnes govju ciltsdarba programma
 • Gaļas šķirņu govju ciltsdarba programma
 • Latvijas brūnās šķirnes govju saglabāšanas programma

Organizācijas speciālisti valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros:

 • Kārto lauksaimniecības dzīvnieku ciltsgrāmatu un organizē lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes pārbaudi un novērtēšanu
 • Izsniedz izcelsmes sertifikātus pārdošanai paredzētajiem šķirnes vaislas lauksaimniecības dzīvniekiem, to spermai, olšūnām un embrijiem
 • Izvērtē saimniecības, kas nodarbojas ar šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu, un piešķir tām šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusu
 • Sertificē liellopu vaisliniekus, to spermu, olšūnas un embrijus.
 • Organizē ciltsvērtības noteikšanas pasākumus, izsoles un lauksaimniecības dzīvnieku izstādes
 • Pārstāv šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju intereses savas darbības jomā Latvijā un ārvalstīs
 • Saskaņā ar normatīvajiem aktiem slēdz līgumus ar ganāmpulku īpašniekiem un administrē valsts atbalsta maksājumus

Vienlaicīgi ar valsts pārvaldes uzdevumiem LŠDZAS speciālisti veic ganāmpulka ģenealoģisko un fenotipisko analīzi, sastāda govju apsēklošanas individuālos plānus, nodrošina nepieciešamās konsultācijas dzīvnieku ēdināšanā, turēšanā, audzēšanā, apsēklošanā, kārtot jautājumus par dzīvnieku iepirkšanu un pārdošanu. Pēc ganāmpulka īpašnieka pieprasījuma apmeklē saimniecību un izstrādā ganāmpulka izkopšanas plānu, informē par jaunākajiem sasniegumiem govkopībā.

Starptautiskie sakari

Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība ir dalībnieks:

 • Eiropas valstu Sarkano govju šķirnes audzētāju asociācijā
 • Pasaules Sarkano govju šķirņu audzētāju klubā
 • Pasaules Holšteinas melnraibās govju šķirnes audzētāju federācijā

Seko mums

Meklējiet mūs šeitLatvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība


Republikas laukums 2 Rīga, 

LV-1010


Tel. +371 67878784

Mob.tel. +371 25505448