Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība , Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr. 40003134620,mob.25505448

 

 

 

2407

Norises vieta

24072019

SIA "Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība" ciltsdarba speciālista dalība

AS "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" organizētajos semināros!

Semināri 

Informācija Latvijas Brūnās govju šķirnes genofonda īpašniekiem!

Sakarā ar to, ka 2018. gadā Lauku atbalsta dienestā atbalsta maksājumu pieteikumi jāiesniedz

tikai elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ( EPS ), atgādinām:

  • Akti par genofonda dzīvnieku piespiedu likvidāciju vai saistību pārņemšanu, pārdodot citam īpašniekam, jāiesniedz 10 dienu laikā;
  • Atzinumi par dzīvnieku iekļaušanu LB saglabāšanas programmā, jāiesniedz no 1. līdz 30.septembrim.

Pieteikumus par atzinumu saņemšanu jāiesūta līdz 21.septembrim SIA „Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” elektroniski vai pa pastu, ciltsdarba speciālistei Mārai Baranovskai.

Pieteikuma paraugs un pakalpojuma izcenojums ir apskatāms sadaļā: DOKUMENTI un CENRĀDIS

Govju svētki Vecaucē

Paziņojums
par SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’
kapitāla daļu turētāju kārtējās sapulces sasaukšanu

SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ (vienotais reģistrācijas numurs 40001314620, juridiskā adrese: Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010), valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci un informē:

‘’Kārtējā kapitāla daļu turētāju

sapulce notiks 2018.gada 31. jūlijā.

Sapulces norises vieta: Rīga, Republikas laukums 2, trešais stāvs, 315. telpa.
Sapulces sākums plkst. 11.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00 -11.00.

2018.g. maksājumi par genofonda govīm

Ganāmpulki, kuri atbilst atbalsta maksājumu saņemšanas prasībām. 

Apstiprināts 2018. gada atbalsts vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai

 

GAĻAS ŠĶIRŅU LIELLOPU AUDZĒŠANAS NOZARĒ ATBALSTU PIEŠĶIR, JA:

  1. 1. ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. jūlijā ir vairāk nekā piecas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem;
  2. 2. par pārraudzībā esošajām govīm, ganāmpulka īpašnieks Datu centrā ir iesniedzis normatīvajos aktos noteikto informāciju;
  3. 3. zīdītājgovs vismaz gadu atrodas pārraudzībā.

Atbalsta summa:

* 120,00 euro -  par šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes zīdītājgovi,

* 60,00 euro – par gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovi un tīršķirnes teli vecāku par 18 mēnešiem, kurai   vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus,

* 25,00 euro  - par krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovi un teli vecāku par 18 mēnešiem,  kurai vienas gaļas šķirnes īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums.

Seko mums

Meklējiet mūs šeitLatvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība


Republikas laukums 2 Rīga, 

LV-1010


Tel. +371 67878784

Mob.tel. +371 25505448