Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība , Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr. 40003134620, Tel. 67298723

 

 

 

    SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ valde paziņo, ka dalībnieks Ivans Vorslovs atsavina sev piederošo kapitāldaļu. Pārdodamo daļu skaits – 1 (viena),  kapitāla daļas cena  noteikta nominālvērtībā - viens euro.

Pieteikšanās mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas mājas lapā, tas ir  līdz šā gada 04.septembrim.

Kapitāla daļu īpašnieki var izmantot pirmpirkuma tiesības adresējot pieteikumu SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ valdei uz adresi: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, vai norādītajā adresē ierodoties  personīgi darba dienās no 9.00 līdz 16.00.

 Kontakttālrunis: 29173811

 

 

 

SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’

Valdes priekšsēdētāja                                                                                Maija Brunovska

Seko mums

Meklējiet mūs šeitLatvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība


Republikas laukums 2 Rīga, 

LV-1010


+371 67298723

+371 29173811