Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība , Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr. 40003134620,mob.25505448

 

 

 

Informācijai

  Sakarā ar to, ka gaļas liellopu audzēšanas programmā tika veikti papildinājumi attiecībā uz sertificējamo vaislas buļļu sertificēšanas nosacījumiem, tai skaitā arī par veterināriem izmeklējumiem (skatīt nodaļu “Vaislas buļļu sertifikācija” Gaļas liellopu audzēšanas programmā), tika pieņemts pārejas periods, laika posmam līdz 2021. gada 20. decembrim.

Pārejas periods attiecībā uz vaislas buļļu sertifikāciju laika posmam līdz 2021. gada 20.decembri

1. Vaislas buļļiem, kuri atrodas ganībās un nav veikti izmeklējumi uz infekciozo rinotraheītu - pustulozo vulvovaginītu (IRT-PVV) un govju virusālo diareju, biedrība sertificē, bet ar nosacījumu, ka līdz 2021.gad 20. decembrim īpašnieki veic attiecīgos izmeklējumus un tie tiek reģistrēti Datu centra datu bāzē.

2. Ja īpašnieks nav nodrošinājis, līdz iepriekš minētam datumam, izmeklējumu uz infekciozo rinotraheītu - pustulozo vulvovaginītu (IRT-PVV) un govju virusālo diareju, biedrība sertifikātu aptur ar 2021.gada 20. decembri.

Paziņojums par SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” (vienotais reģistrācijas numurs 40001314620, juridiskā adrese: Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010), valde paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu:

Sapulces norises datums un laiks: 2021.gada 15.jūnijs, plkst.11:00

Sapulces norises vieta: Dobele, Brīvības iela 10B, otrais stāvs, 209.telpa.
Dalībnieku reģistrācija: sapulces norises vietā no plkst. 10.00 - 11.00.

Darba kārtībā:
1. Valdes ziņojums.
2. Zvērināta revidenta ziņojums.
3. 2020.gada pārskata apstiprināšana.
3. 2020.gada peļņas izlietošana.

Pēdējās izmaiņas dalībnieku sarakstā izdarāmas ne vēlāk kā  2021.gada 14.jūnijā. Par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem dalībnieki var balsot personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību.

Ar gada pārskatu un lēmumu projektiem dalībnieki varēs iepazīties sākot ar 2021.gada 31.maiju, Rīgā, Republikas laukums 2, 10.stāvā SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” birojā vai pieprasot elektroniski – ar dalībnieka elektroniskā pasta starpniecību, ja tāds reģistrēts dalībnieku reģistrā, vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, bet sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Papildinājumus sapulces darba kārtībai var iesniegt līdz 2021.gada 14.jūnijam.

Ievērojot  valstī esošo epidemioloģisko situāciju un noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, lūdzu dalībniekus izmantot iespēju par izsludinātajiem darba kārtības jautājumiem balsot attālināti, ievērojot turpmāk minēto.

Dalībnieks, kurš vēlas balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, līdz 2021.gada 8.jūnija plkst. 12.00 nosūta Sabiedrības valdei uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. pieprasījumu, kurā iekļaujama informācija par to, kā dalībnieks vēlas tikt identificēts: izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kuri nodrošina video tiešsaisti, elektronisko parakstu vai citu veidu, ko jāsaskaņo ar Sabiedrības valdi.  Dalībnieks uz šo pašu e-pastu saņems lēmumu projektus un balsošanas veidlapu. Aizpildītu veidlapu dalībnieks paraksta ar personisko parakstu vai drošu elektronisko parakstu.

Parakstītu balsošanas veidlapu dalībnieks nosūta no tā paša e-pasta, caur kuru pieprasīta balsošanas veidlapa līdz 2021.gada 11.jūnijam. Sapulcē tiks ņemti vērā tie balsojumi, kas būs iesūtīti e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2021.gada 11.jūnija plkst.24.00.

Ievērojot  valstī esošo epidemioloģisko situāciju un noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, un drošības noteikumus, kurus jāievēro, rīkotājiem, lūdzu dalībniekus līdz 2021.gada 7.jūnija plkst.12 paziņot Sabiedrības valdei par savu plānoto dalību sapulcē, nosūtot paziņojumu brīvā formā uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Valdes priekšsēdētājs                                                             Gatis Kaķis

OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS

Kuldīgas novada pašvaldība, pārdod tai piederošās kapitāldaļas Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”, reģ.Nr. 40003134620, kopumā 284 (divi simti astoņdesmit četri) kapitāla daļas jeb 0.1668% no kopējā sabiedrības daļu skaita (Kapitāla daļu pakete).

Vienas pārdodamās kapitāla daļas cena - 4,1631 EUR. (četri euro un viens tūkstotis seši simti trīsdesmit viens cents). Kapitāla daļu paketes pārdošanas cena un izsoles sākumcena ir 1182,33 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit divi euro un trīsdesmit trīs centi). Maksāšanas līdzeklis – euro.

Kapitāla daļu pirmpirkuma tiesības ir Sabiedrības dalībniekiem. Ja neviens no dalībniekiem neizmatos pirmpirkuma tiesības, Kuldīgas novada pašvaldība izsludinās kapitāla daļu pārdošanas 2.kārtu, par ko attiecīgi publicēs paziņojumu.

Pielikumā: Kapitāla daļu pārdošanas noteikumi

 (https://kuldiga.lv/uznemejiem/izsoles-2/5368-pardod-sia-latvijas-skirnes-dzivnieku-audzetaju-savieniba-kapitaldalas)

Sabiedrības dalībnieki mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas var izmantot pirmpirkuma tiesības adresējot pieteikumu SIA  “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” valdei uz adresi: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, vai Kuldīgas novada pašvaldības noteikumos norādītajā kārtībā.

Kontakttālrunis: 29265615

Kolumbi web

1. novembrī plkst. 13:00  uz piensaimnieku pasākumu kultūras centrā "Berģi" , Brīvības gatve 455, Rīga

kon

Pieteikties līdz 29.oktobrim pa t. 29456689 vai e-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Paziņojums

par SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’

kapitāla daļu turētāju kārtējās sapulces sasaukšanu

            SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ (vienotais reģistrācijas numurs 40001314620, juridiskā adrese:

Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010), valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci un informē:

‘’Kārtējā kapitāla daļu turētāju sapulce notiks 2019.gada 19. jūlijā.       

Sapulces norises vieta: Rīga, Republikas laukums 2, trešais stāvs,  315. telpa.

Sapulces sākums plkst. 11.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00 -11.00.

           

Darba kārtībā:

 

1.

Valdes ziņojums.

  1. Zvērināta revidenta ziņojums.

  2. 2018.gada pārskata apstiprināšana.

  3. Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izlietošana.

  4. Dažādi jautājumi.

Pēdējās izmaiņas kapitāla daļu turētāju sarakstā izdarāmas ne vēlāk kā  2019.gada 18.jūlijā. Par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem kapitāla daļu turētāji var balsot personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību.

Ar gada pārskatu kapitāla daļu turētāji varēs iepazīties sākot no 2019.gada 16.jūlija, Rīgā, Republikas laukums 2, 10.stāvā SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība birojā, bet sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

           

Papildinājumus sapulces darba kārtībai var iesniegt līdz 2019.gada 19.jūlijam.

Valdes priekšsēdētāja                                                             Maija Brunovska

           

Konkurss

Konkursa nolikums


"Dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumi 2019. gadā"

Nr. 1

Seko mums

Meklējiet mūs šeitLatvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība


Republikas laukums 2 Rīga, 

LV-1010


Tel. +371 67878784

Mob.tel. +371 25505448